iunie
09
2021

Comisia Republicane de Examinare a Contestațiilor. BAC

Informația cu referire la propunerile privind componența Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor (în conformitate cu Anexa la prezenta scrisoare) va fi expediată în format pdf cu semnătura.

pe adresa: cosic06@mail.ru, până la 14 iunie 2021.

Propuneri privind profesorii evaluatori